Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-SCT ngày 24/5/2024 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 6 năm 2024, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra tại 03 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, gồm: Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG thuộc Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long - CFG; Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra đã tập trung  kiểm tra các nội dung như: Việc thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ của đơn vị; Việc xây dựng mô hình quản lý năng lượng và chỉ định cán bộ quản lý năng lượng của đơn vị; Việc xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 05 năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị; Việc triển khai, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị và việc thực hiện chế độ báo cáo sử dụng năng lượng hàng năm theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG, KCN Khánh Cư, Yên Khánh

Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, về cơ bản các đơn vị đã nắm bắt và tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Các đơn vị đã thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; triển khai thành lập Mô hình quản lý năng lượng; xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả hàng năm, 05 năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm; các đơn vị đã thực hiện việc cập nhật báo cáo sử dụng năng lượng trên trang Website: dataenergy.vn của Bộ Công Thương theo quy định. Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất trong báo cáo kiểm toán năng lượng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được các đơn vị quan tâm triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm chi phí sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, việc triển khai áp dụng các giải pháp được đề xuất trong báo cáo kiểm toán năng lượng có mức chi phí đầu tư cao còn rất hạn chế, ở một số khu vực sản xuất vẫn còn sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp; việc tổ chức đào tạo, tập huấn định kỳ cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa được thực hiện thường xuyên; một số nội dung về mô hình tiết kiệm năng lượng chưa cụ thể, rõ ràng như: cơ chế thưởng phạt, mục tiêu, chính sách tiết kiệm năng lượng, nhiệm vụ của người quản lý lượng.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở trong thời hạn nhất định. 
Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011; Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng đầy đủ các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất trong Báo cáo kiểm toán năng lượng vào trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tin và ảnh: Đinh Bách - Thanh tra Sở
 

Các bài viết đã đăng

Hội nghị chuyên đề về kiến thức, kỹ năng công tác phòng cháy, chữa cháy, sử dụng an toàn, tiết kiệm điện

Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình Kiểm Tra Tiêu Thoát Nước Tại Các Cụm Công Nghiệp

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

Bế mạc Lớp đào tạo nâng cao tay nghề sản xuất gốm cho các thợ thủ công mỹ nghệ

Tình hình sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2024

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bích Đào (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Vũ Duy Thanh) phường Bích Đào; Hạng mục: Di chuyển 02 vị trí cột điện 22kV lộ 476 E23.3 và đoạn đường dây 0

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp năm 2024

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Công ty TNHH năng lượng Đất Việt Ninh Bình

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ.

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Lớp đào tạo nâng cao tay nghề sản xuất gốm cho các thợ thủ công