Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư

Ngày 15/12/2023, Chánh thanh tra Sở Công thương đã ký ban hành Kết luận Thanh tra số 128/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Hình ảnh buổi làm việc tại trụ sở Điện lực Hoa Lư, huyện Hoa Lư

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023, Thanh tra Sở Công thương đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư từ ngày 06/11/2023 đến ngày 20/11/2023. 
Kết luận thanh tra số 128/KL-TTr đã nêu rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư, cụ thể:

Điện lực Hoa Lư quản lý, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Hoa Lư gồm 01 thị trấn và 10 xã, trong thời gian qua đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung mà Đoàn thanh tra kiểm tra trong đó nổi bật có các nội dung như: Triển khai thành công việc đăng ký và ký kết hợp đồng mua bán bán điện theo phương thức điện tử; Lưới điện hạ áp được đầu tư nâng cấp kịp thời giúp Điện lực phục vụ tốt các nhu cầu về điện của người dân nhất là trong mùa nắng nóng; Công tác an toàn điện và chăm sóc khách hàng luôn được điện lực quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra tại Kết luận thanh tra như: Công tác kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng điện của khách hàng chất lượng, hiệu quả chưa cao qua xác minh vẫn còn trường khách hành sử dụng điện không đúng mục đích ghi trong Hợp đồng mua bán điện; việc thực hiện kế hoạch kiểm tra sử dụng điện chưa tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự theo quy định; thông báo ngừng giảm cung cấp điện bằng văn bản, trong soạn thảo văn bản còn chưa cẩn thận, một số thông tin tại một số văn bản thông báo không trùng khớp với thực tế thực hiện...
Điện lực là một lĩnh vực đặc thù, có liên quan mật thiết đến mọi hoạt động trong xã hội như sản xuất, kinh doanh hay sinh hoạt của nhân dân. Do đó để đảm bảo khách hàng sử dụng điện được cung cấp điện với chất lượng tốt nhất, Đoàn thanh tra đã đưa ra các kiến nghị đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình và Điện lực Hoa Lư:
- Đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Điện lực Hoa Lư nói riêng và các đơn vị điện lực trực thuộc về việc thực hiện quy trình cấp điện mới; việc thực hiện quy định về giá bán điện, ngừng giảm mức cung cấp điện, công tác kiểm tra sử dụng điện, chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng, công tác chăm sóc khách hàng.
- Đối với Điện lực Hoa Lư: 
- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường hợp mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra tại kết luận thanh tra và toàn bộ hồ sơ cấp điện trung áp để cập nhật đầy đủ thông tin tại các thủ tục và hợp đồng cấp điện trung áp. Thường xuyên rà soát, có kế hoạch kiểm tra mục đích sử dụng điện của khách hàng để kịp thời điều chỉnh việc áp lại giá bán điện đúng với mục đích sử dụng. 
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoa Lư tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn huyện; tiếp tục hướng dẫn các hộ có nhà cho người lao động và sinh viên thuê trọ làm thủ tục để được áp giá bán điện cho người lao động và sinh viên thuê trọ khi đáp ứng đủ các điểu kiện theo quy định. 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương.
- Tổ chức kiểm tra sử dụng điện theo đúng quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoa Lư, chính quyền địa phương trong công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành hành vi trộm cắp điện xảy ra trên địa bàn huyện (nếu có)./. 
- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra./.

Chi tiết kết luận số 128/KL-TTr xem tại đây.


Tin và ảnh: Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở.