Làng nghề, nghệ nhân

Trịnh Văn Dũng

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Trịnh Văn Dũng 2. Năm sinh 1962 3. Nghề được phong tặng Gốm mỹ ...

Đinh Quang Hà

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Đinh Quang Hà 2. Năm sinh 1960 3. Nghề được phong tặng Gốm mỹ ...

Hoàng Anh Tuấn

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Hoàng Anh Tuấn 2. Năm sinh 1979 3. Nghề được phong tặng Gốm mỹ ...

Trịnh Văn Hùng

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Trịnh Văn Hùng 2. Năm sinh 1968 3. Nghề được phong tặng Gốm mỹ ...

Phạm Văn Thanh

28/06/2016

  TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Phạm Văn Thanh 2. Năm ...