Mời tham gia Đoàn XTTM điện tử xuyên biên giới năm 2024

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và đầu tư trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số với thị trường Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức các Đoàn xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024 (sau đây gọi là Đoàn Xúc tiến).

chi tiết như sau: 
1. Địa điểm và Thời gian (dự kiến)  
- Đoàn Xúc tiến tại Singgapore: từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2024;
- Đoàn Xúc tiến tại Hàn Quốc (Seoul): từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2024;
- Đoàn Xúc tiến tại Ấn Độ (New Dehli): từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2024.
2. Chương trình (dự kiến): Chi tiết xem tại đây.
3. Ngành hàng: đa ngành.
4. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng); đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương. 
5. Quy mô: Mỗi đoàn gồm 10 đến 15 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
6. Chi phí
- Cơ quan, doanh nghiệp tham gia chi trả các chi phí (vé máy bay, visa, ăn, ở, đi lại, phiên dịch, giao thương, tài liệu…); 
- Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí tổ chức các chương trình làm việc, bố trí các cuộc gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ.
7. Đăng ký tham gia Đoàn
Các Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm tham dự đăng ký theo mẫu (tại đây) hoặc link: http://surl.li/rlnod
Hạn đăng ký tham gia đối với từng đoàn cụ thể như sau: 
- Đoàn Xúc tiến tại Singgapore: trước ngày 15/5/2024;
- Đoàn Xúc tiến tại Hàn Quốc (Seoul): trước ngày 27/5/2024;
- Đoàn Xúc tiến tại Ấn Độ (New Dehli): trước ngày 05/9/2024.
Thông tin liên hệ: 
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Người liên hệ: Chị Trần Bích Ngọc 
Email: ngoctrb@moit.gov.vn, Di động: 0943190904.
    Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Hoàng Phương - P. XNK