Nghệ nhân

Hoàng Thị Huyền Trang

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Hoàng Thị Huyền Trang 2. Năm sinh 1986 3. Nghề được phong tặng Gốm ...

Nguyễn Ngọc Thạch

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Nguyễn Ngọc Thạch 2. Năm sinh 1956 3. Nghề được phong tặng Nghề đan cói, bèo ...

Vũ Thị Tuệ

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Vũ Thị Tuệ 2. Năm sinh 1956 3. Nghề được phong tặng Thêu ren 4. ...

Đinh Thị Lâm

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Đinh Thị Lâm 2. Năm sinh 1962 3. Nghề được phong tặng Thêu ...