Sở Công Thương giải quyết đơn đề nghị thay đổi vị trí cột điện của gia đình bà Đặng Thị Hân

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Công Thương nhận được Đơn xin thay đổi vị trí cột điện của Bà Đặng Thị Hân có địa chỉ thường trú tại: Lô đất số 03TT, khu dân cư mới phía Tây đường trục xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.

Hiện trạng tại nhà bà Đặng Thị Hân có địa chỉ thường trú tại: Lô đất số 03TT, khu dân cư mới phía Tây đường trục xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. Ảnh ĐInh Hoàng Linh.

Ngày 8/8/2019 Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Cột điện trước cửa nhà bà Đặng Thị Hân là vị trí cột số 84.21.33 của đường dây 22kV lộ 473-E23.17 cấp điện cho khu dân cư mới xã Ninh Tiến. Đường dây trên thuộc hạng mục cấp điện của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới xã Ninh Tiến do UBND thành phố Ninh Bình làm chủ đầu tư, quản lý hiện tại chưa bàn giao cho Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình. Vị trí cột điện trung thế trên được xây dựng do trong quá trình khảo sát, thiết kế và thi công không có sự thống nhất trong hồ sơ quy hoạch đất đai của khu dân cư.
Qua kiểm tra, Sở Công Thương nhận thấy việc cột điện trung thế dựng trước cửa nhà đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Hân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho lưới điện, không đảm bảo mỹ quan. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu di chuyển cột điện đến vị trí phù hợp, cụ thể:  
- Đề nghị UBNB thành phố Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc di chuyển vị trí cột điện số 84.21.33 của đường dây 22kV thuộc lộ 473-E23.17 ra khỏi vị trí trước cửa gia đình bà Đặng Thị Hân. 
- Đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phối hợp với UBND thành phố Ninh Bình trong quá trình thi công di chuyển cột điện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị. 

             

   Đinh Hoàng Linh - Phòng Quản lý năng lượng