Sở Công Thương khảo sát dự án di chuyển đường dây 0,4kV và đường dây 22kV thuộc các lộ 471 trạm 110kV Gián Khẩu, lộ 472E23.14, lộ 973 TG Bái Đính tại huyện Gia Viễn

Ngày 07/3/2024, Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Gia Viễn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát công trình di chuyển đường dây trung thế 22kV và đường dây 0,4kV phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan - Gia Viễn và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II).

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II) và Xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan - Gia Viễn. Đến nay đã được UBND huyện Gia Viễn tập trung triển khai thực hiện, cơ bản đã có mặt bằng sạch để thực hiện dự án. Tuy nhiên hiện tại đang có một số tuyến đường dây trung thế 22kV và đường dây 0,4kV nằm trong mặt bằng để thực hiện dự án.

Hiện trường tuyến đường dây 22kV lộ 472E23.14 cổng trường mầm non Gia Minh cần tháo dỡ, di chuyển để thực hiện giải phóng mặt bằng thi công dự án

Công trình do UBND huyện Gia Viễn làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu xem xét, kiểm tra thực địa hiện trường và để đảm bảo mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án, Sở Công Thương nhất trí với đề nghị của UBND huyện Gia Viễn về việc di chuyển đường dây trung thế 22kV và đường dây 0,4kV phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan - Gia Viễn và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II).
Đề nghị sau khi di chuyển các tuyến đường điện phải đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ và không ảnh hưởng đến các dự án của các tổ chức và cá nhân trong khu vực.
Kết quả kiểm tra của Sở Công Thương là một cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

Lê Quân – Phòng Năng lượng