Sở Công Thương khảo sát hướng tuyến đường dây 220kV Gia Viễn - Nam Định

Ngày 06/3/2024, Sở Công Thương Ninh Bình đã phối hợp với Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư của dự án “Trạm biến áp 220kV Gia Viễn và đường dây 220kV Gia Viễn – Nam Định” đi kiểm tra thực địa, xây dựng các phương án hướng tuyến để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở triển khai dự án.

Theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), dự án “Trạm biến áp 220kV Gia Viễn và đường dây 220kV Gia Viễn – Nam Định” sẽ được đưa vào vận hành vào năm 2025 để thay thế cho trạm biến áp 220kV Ninh Bình và tuyến đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương tháo dỡ, đưa ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình theo đề nghị của UBND tỉnh.
Đến nay vị trí đặt trạm biến áp 220kV Gia Viễn và hướng tuyến đường dây 220kV Gia Viễn – Nam Định (đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Đơn vị tư vấn khảo sát, Chủ đầu tư của dự án khảo sát và cơ bản thống nhất báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, tuy nhiên đối với hướng tuyến đường dây 220kV Gia Viễn – Nam Định (đoạn tuyến dự kiến đi trên địa bàn tỉnh Nam Định) chưa được thỏa thuận hướng tuyến. 
Để báo cáo UBND tỉnh hướng tuyến sơ bộ đối với đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nam Định, phục vụ cho buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và UBND tỉnh Nam Định, ngày 07/3/2024, Đoàn khảo sát của Sở gồm đồng chí Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở, đồng chí Bùi Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở, Phòng Năng lượng, Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư của dự án đã đi kiểm tra thực địa, xây dựng các phương án hướng tuyến khả thi dựa trên mặt bằng thực tế và sơ bộ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã được phê duyệt. 
Kết thúc buổi khảo sát, Sở Công Thương đề nghị Đơn vị tư vấn hoàn thiện các phương án hướng tuyến, làm cơ sở để lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với UBND tỉnh Nam Định về phương án hướng tuyến cho dự án đối với đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Ảnh: Đoàn khảo sát kiểm tra thực địa hướng tuyến dự kiến Đơn vị tư vấn xây dựng. 

Việc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án là rất quan trọng. Theo Quy hoạch điện VIII, trạm 220kV Ninh Bình sẽ không được cải tạo nâng công suất (do không nằm trong quy hoạch). Với tốc độ phát triển nhu cầu phụ tải như hiện nay, nếu trạm 220kV Gia Viễn không đưa vào vận hành kịp thời sẽ không đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Ninh Bình từ năm 2026./. 

Nguyễn Hải Yến - Phòng Năng lượng