Sở Công thương Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU

Để triển khai hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018, ngày 8/5/2018 vừa qua, Sở Công thương đã phối hợp với Thị Trấn Yên Ninh, doanh nghiệp tư nhân Đức Quân, DNXD Quang Huy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU 5 tháng đầu năm 2018 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo thị trấn Yên Ninh, lãnh đạo các doanh nghiệp kết nghĩa về các nội dung phối hợp trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU. Trong đó, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã triển khai để giúp đỡ thị trấn Yên Ninh giải quyết khó khăn, vướng mắc phát triển kinh tế - xã hội: hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, trong đó quy hoạch 02 chợ tại thị trấn Yên Ninh (Chợ thị trấn Ninh 2 và chợ đầu mối nông sản) phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn và việc thu mua, phân luồng sản phẩm nông sản, tạo việc làm cho người lao động; vận động cơ sở sản xuất bún khô Đinh Đức Hoàn và cơ sở sản xuất miến rong Nguyễn Văn Trường tại gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2018; đôn đốc công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng, lắp đặt TBA 320kVA-10(22)/0,4kV và đường dây hạ thế 0,4kV tại khu vực tổ dân phố Nam Giang, thị trấn Yên Ninh để nâng cao chất lượng điện năng phục vụ nhân dân tại tổ dân phố Nam Giang và các khu vực lân cận trên địa bàn thị trấn; tiến hành thẩm định, đề nghị Sở Tài chính cấp nguồn kinh phí cho đề án khuyến công địa phương “Nâng cao năng lực sản xuất” của công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Quang Huy (doanh nghiệp kết nghĩa với TT Yên Ninh) và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trưởng với tổng kính phí hỗ trợ 250 triệu đồng…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140-QĐ/TU, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả các công việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trấn Yên Ninh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Xây dựng tin, bài tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động của làng nghề bún Yên Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh; đôn đốc công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt TBA 320kVA-10(22)/0,4kV và đường dây hạ thế 0,4kV đưa vào hoạt động cải thiện chất lượng điện năng phục vụ nhân dân tại tổ dân phố Nam Giang; tiếp tục hướng dẫn thị trấn Yên Ninh triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ninh tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh khai thác và quản lý chợ chủ động khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của chợ để đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ; chỉ đạo đội quản lý thị trường huyện Yên Khánh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn Yên Ninh.