Sở Công Thương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

Chiều ngày 29/02/2024, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Đến dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương và Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn.  

Đồng chí Dương Đức Đằng – Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh “Toàn ngành bám sát vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây về vai trò, tác dụng, lợi ích lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng. Khuyến khích trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan của đơn vị và nơi cư trú”.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương trồng cây đầu xuân.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích đất cây xanh phải trồng trong các CCN trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của các chủ đâu tư hạ tầng là 41,31ha, đến nay đã trồng được 25,73ha (đạt 67% tổng diện tích đất trồng cây xanh), diện tích còn lại mà các Chủ đầu tư hạ tầng còn phải trồng là 15,6ha. Một số CCN đã đi vào hoạt động tỷ lệ cây xanh đạt mức khá cao trên 70% (CCN Đồng Hướng GĐ1 đạt 95%, CCN Khánh Thương đạt 90%, CCN Gia Vân đạt 80,5%, CCN Cầu Yên đạt 70.1%). Nhằm lan tỏa phong trào trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan của đơn vị, trong đợt này, các chủ đầu tư hạ tầng và người lao động thuộc CCN Đồng Hướng tiên phong trong phong trào trồng mới, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các CCN. Trong đó, phát động trồng trên 5.000 cây xanh, chủ yếu là cây keo, cây xà cừ. Các đại biểu trồng cây tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, ban lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường giao thông và phần diện tích trong dải cây xanh thuộc CCN Đồng Hướng. 

Tin và ảnh: Bùi Hoàng Hải – phòng Công nghiệp