Sở Công Thương tổ chức Đoàn công tác Học tập kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các tỉnh Tây Bắc

Từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2024, Sở Công Thương đã tổ chức Đoàn cán bộ đi công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái. Đoàn do đồng chí Bùi Quang Hưng – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn làm việc Sở Công Thương Ninh Bình tại buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Qua các buổi làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm đoàn đã tiếp thu các nội dung về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến công, kinh nghiệm trong xây dựng và tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Đoàn đã khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tế tại một số doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên: thăm cơ sở sản xuất thịt trâu khô Lò Thị Sương , đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Tại tỉnh Lai Châu: thăm hộ kinh doanh Hoàng Văn Hoan tại Phường Quyết Tiến, TP.Lai Châu. Tại tỉnh Yên Bái: thăm Công ty TNHH Nasaki Việt Nam và Công ty cổ phần Yên Thành. Đây là các đơn vị đã được hỗ trợ kinh phí khuyến công và đã xây dựng thương hiệu, có các sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Đoàn làm việc thăm Công ty TNHH Nasaki Việt Nam


Qua các buổi làm việc và khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, Đoàn công tác đã học tập nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển thương hiệu và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh bạn đã làm được và rút ra những bài học trong việc tham mưu, thực hiện ở tỉnh Ninh Bình.


Tin và ảnh: Trương Thị Xuân – Phòng Công nghiệp