Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương phụ trách

Ngày 20/10/2023, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021-2025. 

Tham dự hội nghị có Ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; Ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các Vụ, Cục, Phòng chức năng của Bộ Công Thương; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên 28 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, đại diện Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Bình; Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Lãnh đạo UBND và phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đã triển khai thành công, Chương trình đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Một số tỉnh, thành phố có kết quả đáng khích lệ đó là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang,,… Tiếp tục Chương trình giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương đã hoàn thành các văn bản hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung NTM thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách.
Phát biểu chào mừng hội nghị Ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Ninh Bình đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Giai đoạn 2021-2023, toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đúng tiến độ, hoàn thành kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Toàn tỉnh hiện có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 119/119 xã đạt chuẩn NTM, 33/119 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14/119 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 396/1.355 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách, Sở Công Thương Ninh Bình thường xuyên triển khai, hướng dẫn, thẩm định 2/19 tiêu chí và 2 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025 trên địa bàn tỉnh cũng một số khó khăn như độ trễ của chính sách, một số quy định mới nhưng hướng dẫn triển khai thực hiện chưa kịp thời, chưa đồng bộ, khiến địa phương lúng túng. Do vậy, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đặc biệt là những kiến thức mới cho cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên hướng dẫn các Tiêu chí nông thôn mới do ngành công thương phụ trách: Đại diện Cục Điện lực hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện; Đại diện Cục Công Thương địa phương hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp; đại diện Vụ Thị trường trong nước hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung cơ bản về phương pháp đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung NTM thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021 - 2025, làm rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được đi khảo sát thực tế tại Cụm Công nghiệp Khánh Thượng (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô).
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương phụ trách đã giúp các địa phương, cũng như các Sở Công Thương hiểu rõ hơn nữa về cách đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, giải quyết một số những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất một số giải pháp, cũng như cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Đinh Thị Thúy - Phòng Công nghiệp