Thông báo đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ thương mại điện tử năm 2023

Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Công Thương Ninh Bình thông báo Chương trình hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử bán hàng từ hai ngôn ngữ trở lên phù hợp với quy mô, sản phẩm của đơn vị.
2. Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử toàn cầu như Alibaba, Amazon... để quảng bá thương hiệu và sản phẩm, tìm kiếm bạn hàng quốc tế.
3. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn đưa các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu được hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề nghị gửi bản đăng ký theo mẫu về Sở Công Thương Ninh Bình trước ngày 05/3/2023 (bản mềm gửi qua email: qlxnknb@gmail.com).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh - Phòng Xuất nhập khẩu, số điện thoại: 035.417.4870.
Xem chi tiết tại đây; Mẫu đăng kí tại đây./.

Hoàng Quỳnh - P.XNK