Thông báo danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu của nước sở tại và kiều bào ta tại Thụy Điển

Thực hiện Văn bản số 137/CNV-ĐP ngày 01/4/2024 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế. 
Nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương, tạo cơ hội cho các địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu phân phối, bán lẻ, sản xuất của sở tại và của kiều bào ta tại Thụy Điển. Qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận trực tiếp với hệ thống phân phối, trao đổi thông tin, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước Bắc Âu nói riêng và thị trường châu Âu nói chung. 
Sở Công Thương thông tin tới Quý doanh nghiệp danh sách các doanh nghiệp khẩu của nước sở tại và kiều bào ta tại Thụy Điển (theo phụ lục đính kèm tại đây) để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác.
Sở Công Thương trân trọng thông báo./. 


Hoàng Phương - P. XNK