thông báo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Săm Pun, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Ngày 16/10/2023, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp thông tin tuyên truyền tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu của tỉnh Hà Giang biết về việc mở cửa hoạt động chính thức đối với cặp cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc).

Sở Công Thương Ninh Bình thông báo nội dung văn bản về việc mở cửa hoạt động chính thức đối với cặp cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc), cụ thể như sau:
- Về thời gian thực hiện hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh: Bắt đầu từ ngày 17/10/2023.
- Thời gian đóng, mở và thời gian làm việc cửa khẩu: 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ( giờ Hà Nội) các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, ngày Tết).