Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Quyết định số 218/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó một số nội dung quan trọng liên quan đến ngành Công Thương.

cụ thể như sau:
- Về phương hướng phát triển ngành công nghiệp: 
+ Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng đẩy mạnh các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, công nghệ sạch và sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu. Có cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.
+ Tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí sản xuất lắp ráp ô tô; công nghiệp điện tử; công nghiệp vật liệu mới, vật liệu kỹ thuật cao; các ngành công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp; duy trì ổn định sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống gắn với bảo vệ môi trường; phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có sử dụng hợp lý lao động.
+ Hình thành cụm liên kết trong sản xuất một số ngành công nghiệp ưu tiên, tạo nền tảng và cơ sở kết nối chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sản xuất, lắp ráo ô tô tại Nhà máy sản xuất ô tô Huyndai Thành Công, KCN Gián Khẩu. Ảnh: Duy Phương - P.XNK

- Phương án phát triển cụm công nghiệp: Hình thành hệ thống các cụm công nghiệp có quy mô hợp lý, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng và từng địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Theo định hướng quy hoạch, toàn tỉnh có 24 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.254 ha.
- Phương án phát triển mạng lưới cấp điện: Phát triển nguồn điện, bao gồm nguồn năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nhằm khai thác tốt tiềm năng về năng lượng của tỉnh Ninh Bình. Tích cực thu hút đầu tư khai thác tiềm năng điện khí linh hoạt phù hợp với kế hoạch phát triển chung của quốc gia. Xây dựng và nâng cấp mạng lưới điện đảm bảo năng lực cấp điện, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của lưới điện truyền tải.
- Phương án phát triển hạ tầng thương mại: Hình thành, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước và người dân. Tăng cường kêu gọi và thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, thương mại hiện có trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các trung tâm logistics tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Kim Sơn.
Toàn văn Quyết định tải tại đây./.

Tin tức: Bùi Hoàng Hải - phòng Công nghiệp

Các bài viết đã đăng

Hội nghị chuyên đề về kiến thức, kỹ năng công tác phòng cháy, chữa cháy, sử dụng an toàn, tiết kiệm điện

Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình Kiểm Tra Tiêu Thoát Nước Tại Các Cụm Công Nghiệp

Bế mạc Lớp đào tạo nâng cao tay nghề sản xuất gốm cho các thợ thủ công mỹ nghệ

Tình hình sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2024

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bích Đào (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Vũ Duy Thanh) phường Bích Đào; Hạng mục: Di chuyển 02 vị trí cột điện 22kV lộ 476 E23.3 và đoạn đường dây 0

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ.

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Lớp đào tạo nâng cao tay nghề sản xuất gốm cho các thợ thủ công

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp nghề nổ mìn lộ thiên