Thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, ngày 23/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN:01/2017/BCT); Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 và Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ninh Bình Enter B. Ảnh Lê Văn Hoan.

 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2019 các sản phẩm dệt may bao gồm quần áo, da giày, thảm, chăn, màn, mền, vải, phụ kiện dệt may khác (được quy định tại Phụ lục I của QCVN:01/2017/BCT), trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời chịu sự kiểm tra trên thị trường của chi cục quản lý thị trường, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên ngành. 

 

Theo quy định, mức giới hạn hàm lượng formaldehyde trong các sản phẩm không được vượt quá các giới hạn sau:

 

- 30mg/kg với đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;
- 75mg/kg với đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da;
- 300mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

 

Và mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

 

Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may chưa thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN:01/2017/BCT mà đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trưởng thì sẽ bị lực lượng quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

Sở Công Thương Ninh Bình thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trên địa bàn tỉnh để biết và triển khai thực hiện.

 

Chi tiết các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 21/2017/TT-BCTThông tư số 07/2018/TT-BCTThông tư số 20/2018/TT-BCTThông tư số 28/2012/TT-BKHCNThông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

 

Công văn số 939/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT xem chi tiết tại đây.

Lê Văn Hoan - Trưởng phòng QLCN