Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành, Sở Công Thương đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nêu trênvà gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/6/2023.
Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung xem tại đây./.


Lê Hoan - Phòng Công nghiệp

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Mời tham gia đoàn công tác sang Ma-rốc

Thông báo mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Nam Phi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và Cải cách hành chính” trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp nghề nổ mìn lộ thiên

Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Nâng cao tuyến đường dây 110kV lộ 177 E23.1 Ninh Bình – 171/T500 Nho Quan; 179 E23.1 Ninh Bình – 172-7E23.13 Xi măng X18 phục vụ công tác GPMB xây dựng CSHT thực hiện quy hoạch điều chỉnh,

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Khai mạc vòng chung khảo Cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024