Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được phát động từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 với Chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình và Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 của Bộ Công Thương tại văn bản số số 9333/BCT-ATMT ngày 29/12/2023. Ngày 15 tháng 3 năm 2024 Sở Công Thương Ninh Bình đã bàn hành văn bản số 473/SCT-KTAT hướng dẫn các đơn vị sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch, nội dung, thời gian thực hiện và tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện về ban chỉ đạo tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Chi tiết văn bản 473/SCT-KTAT xem tại đây./.


                                                               Tin tức: Đặng Ngọc Hiếu - P. KTAT