UBND tỉnh công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

Ngày 06/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, thương nhân chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại các địa điểm có trong danh mục kèm theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được trưng bày, giới thiệu trong các gian hàng tiêu chuẩn hoặc khu vực tương đương với nhiều gian hàng tiêu chuẩn; Tổ chức hội chợ phải đảm bảo có đầy đủ các dịch vụ phục vụ: điện, nước, an ninh, vệ sinh môi trường. 
Việc đăng ký  tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Ninh Bình.
Nội dung Quyết định số 1236/QĐ-UBND xem tại đây.


Tin:Trần Thị Thủy- Phòng QLTM