Bàn giao điện nông thôn và nông thôn mới

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
2332/QĐ-BCT 07/11/2022 Bộ Công Thương 2332/QĐ-BCT Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
4293/QĐ-BCT 28/10/2016 4293/QĐ-BCT Quyết định Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3192/QĐ-BCT 03/04/2015 3192/QĐ-BCT Quyết định Về việc ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
32/2013/TTLT-BCT-BTC 04/12/2013 32/2013/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn