Mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
33/2019/TT-BCT 22/11/2019 Bộ Công Thương 33/2019/TT-BCT Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của chương trinh thương hiệu quốc gia Việt Nam