Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
21/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 21/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức cá nhân tham gia xây dựng trên địa bàn
20/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 20/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây cáp, đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn