Vật liệu nổ công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
27/2018/QĐ-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh 27/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25/2011/QĐ-UBND 12/12/2011 UBND tỉnh 25/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình