Xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022

Thực hiện Văn bản số 3028/BCT-XNK ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với các đối tác nước ngoài. 

Sở Công Thương Ninh Bình thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 như sau:
1. Đối tượng xét chọn:
- Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có nguyện vọng tham gia chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022.
2. Tiêu chí xét chọn:
- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.
- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.
- Hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Đồng thời kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đạt mức tối thiểu theo quy định (chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn số 3028/BCT-XNK ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương).
3. Hồ sơ đăng ký xét chọn của Doanh nghiệp gồm:
- Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022” tải tại đây;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp;
- Bản sao các Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận các giải thưởng đã được nhận trong năm 2022.
Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình lập thành 02 bộ, gửi về Sở Công Thương (qua phòng  Xuất nhập khẩu) trước ngày 09/6/2023 để phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét chọn gửi về Bộ Công Thương theo quy định. 
Ngoài các quyền lợi mà doanh nghiệp được hưởng khi đăng ký tham gia chương trình theo Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương, đây còn là cơ sở để thực hiện việc phân luồng xanh trong cấp C/O ưu đãi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Duy Phương - chuyên viên phòng Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Ninh Bình; Điện thoại: 0963.458.663, email: qlxnknb@gmail,com./.

Duy Phương - phòng XNK