Chính sách đầu tư

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô

18/03/2019

1. Ưu đãi về đất đai 1.1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa ...

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2012 -2015 tỉnh Ninh Bình

18/01/2019

Ngày 19-10-2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án, bao gồm: 3 dự ...

Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư tại tỉnh Ninh Bình

20/10/2014

MÔ TẢ DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. TÊN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ ĐÁ MỸ NGHỆ 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: Đầu tư xây dựng khu làng ...

Các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tỉnh Ninh Bình

20/10/2014

A. Những quy định chung 1. Đối tượng và địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư: Đối tượng hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư là các nhà đầu tư (bao gồm: các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) ...