Cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp và thông tin xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Đối với phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Ở tầm vi mô, thông tin công nghiệp và thương mại có vai trò điều chỉnh và phát triển hoạt động kinh doanh, cân đối cung – cầu,… định hướng sản xuất kinh doanh tối ưu của doanh nghiệp và người dân. 

 


Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp và thông tin xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp và thông tin xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ cung cấp thông tin và dữ liệu cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và các Sở ngành liên quan, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, điều hành quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và thương mại. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp thông tin để doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng có thể tìm kiếm thông tin tham khảo.

Với cơ cấu thông tin tổng hợp, kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo nhiều tiêu chí khác nhau (ngành hàng, sản phẩm, theo khu vực lãnh thổ…), Cơ sở dữ liệu giúp cho các đối tượng sử dụng có sẵn nguồn thông tin đầy đủ, có liên kết với nhau, đã chuẩn hóa phục vụ làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển,…

Xem chi tiết tại đây.