CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÁ MỸ NGHỆ NINH VÂN

 

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân

Địa điểm

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

Diện tích theo Quy hoạch

30,64 ha

Diện tích thành lập

30,64 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

17,96 ha

Diện tích đất đã cho thuê

15,465 ha

Diện tích đất còn lại có thể cho thuê

2,504 ha

Tỷ lệ lấp đầy

86,1%

Tổng số dự án đã thu hút

13 dự án và 209 hộ sản xuất, trong đó:

- Giai đoạn 1: 12 DN và 80 hộ

- Giai đoạn 2: 1DN và 129 hộ sản xuất

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các dự án về chế tác đá mỹ nghệ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Quyết định Thành lập, mở rộng

Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân

Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch

  • Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh
  • Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh

Quyết định chủ trương đầu tư

  • Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

UBND huyện Hoa  Lư