CỤM CÔNG NGHIỆP GIA LẬP

 

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Gia Lập

Địa điểm

Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn

Diện tích theo Quy hoạch

40 ha

Diện tích đã thành lập

39,95 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

32,04 ha

Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê

13,2808 ha

Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê

18,767 ha

Tỷ lệ lấp đầy

41,4%

Tổng số dự án đã thu hút

04 dự án

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

- Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Quyết định Thành lập, mở rộng

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Gia Lập

Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh

Quyết định chủ trương đầu tư

  • Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh
  • Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 29/6/2021  của UBND tỉnh
  • GCNĐKĐT số 3068308688, do Sở Kế hoạch và Đầu tư  cấp ngày  28/12/2018, điều chỉnh lần 1 ngày 02/7/2021

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Công ty TNHH Thiên Phú

 

  BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA LẬP

Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457