Danh mục các Trung tâm thương mại đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh

 

STT

Tên siêu thị

Thuộc Doanh nghiệp

Địa chỉ

Hình thức

Ngày ký

Điện thoại

Ghi chú

1

Big C Ninh Bình

CN Công ty CP bất động sản Việt Nhật tại Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, xã Ninh Phúc, TPNB

Tổng hợp

 

0303.894.877

 

2

TTTM Hồng Nhung

Công ty TNHH MTV Hồng Nhung

Số 460, phố Đoàn Kết, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình

Tổng hợp

 

0303.873.335

Đang xây 
dựng

3

TTTM Hồ Biển Bạch

   

Tổng hợp

     
 
S