Đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

 

- Gửi đến Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình).

 

         - Số điện thoại:   0229.3.881.954

 

         - Số Fax:             0229.3.871048

 

         - Email: socongthuong@ninhbinh.gov.vn

 

         - Trang thông tin điện tử: https://congthuong.ninhbinh.gov.vn/