Xí nghiệp sửa chữa cơ khí Tam Cường

Xí nghiệp sửa chữa cơ khí Tam Cường  

Tên giao dịch tiếng Anh: Tam Cuong Mechanic Enterprise
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng giao thông, sửa chữa cơ khí và thiết bị mỏ. - Kinh doanh thiết bị mỏ. - Sản xuất vật liệu xâydựng (nghiền sàng Sulbase và Basse).