Hạ tầng thương mại

Tăng cường kiểm tra về quản lý và kinh doanh đối với các trung tâm thương mại và siêu thị

26/04/2019

Theo thống kê của Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 3 trung tâm thương mại (trong đó mới có 1 trung tâm được phê duyệt nội quy hoạt động) và 8 siêu thị đã được phê duyệt.