Hạ tầng thương mại

Danh mục các siêu thị thương mại đã được phê duyệt nội quy và phân hạng

20/06/2019

STT Tên siêu thị Thuộc Doanh nghiệp Địa chỉ Hình thức Số Quyết định Diện tích I. Siêu ...

Danh mục các chợ được đầu tư nâng cấp

20/06/2019

STT Địa bàn Tên chợ Diện tích chợ Kết cấu nhà chợ chính Bộ phận phụ trợ Năm XD Vốn ...

Danh mục các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/06/2019

Stt Tên chợ Địa chỉ Phân hạng chợ Hạng I Hạng II Hạng III Ghi chú I Thành phố Ninh ...

Thông báo về việc đăng ký tham gia bình ổn thị trường thiết yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/05/2019

​Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1548/SCT-QLTM về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2019. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, cần đăng ký trước ngày 30-10-2018, tại Sở Công Thương.

Thông báo: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp

03/05/2019

Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp chính thức hoạt động trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.