Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đạt được nhiều kết quả.

Trong năm 2020, Sở Công thương đã tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trình UBND tỉnh ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch năm 2020; tổ chức Cuộc thi bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2020; xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất thực phẩm”; Phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam và Diễn đàn uống có trách nhiệm Việt Nam thực hiện Chương trình tăng cường năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công...

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về Chương trình OCOP và Kết nối các sản phẩm tham gia

Chương trình OCOP và chuỗi bán lẻ do Sở Công Thương tổ chức.

Để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, Sở Công Thương đã hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện 31 đề án khuyến công năm 2020 với tổng kinh phí 8.245 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn Ngân sách là 4.300 triệu đồng; Triển khai thực hiện 27 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí 3.190 triệu đồng; Triển khai hưởng ứng và tổ chức các chương trình, hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa do Bộ Công Thương phát động; Xây dựng và tổ chức thực hiện thực hiện chương trình ‘‘Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020’’ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 03 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Kim Sơn, Nho Quan và Thành phố Tam Điệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 450 triệu đồng.
Trong năm, Sở đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu ứng phó với Dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo phương châm 4 tại chỗ với các mặt hàng như gạo, thịt, rau củ, nước đóng chai, khẩu trang do các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh cung cấp; kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn do các doanh nghiệp của Việt Nam sản xuất đến UBND các huyện, thành phố để phục vụ người dân phòng chống Dịch bệnh Covid-19; Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, Chương trình bình ổn giá và kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán góp phần cân đối cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động. Trong năm 2020, các doanh nghiệp tổ chức 4.878 chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh  với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại đạt 440 tỷ đồng; Các doanh nghiệp phân phối lớn đã tích cực tìm kiếm nguồn hàng, các sản phẩm Việt Nam để tổ chức hệ thống phân phối. Hiện nay, các mặt hàng công nghệ phẩm mà các doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị cũng đã nhận thức được ý nghĩa của Cuộc vận động nên tỷ lệ hàng Việt Nam trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, tại siêu thị Big C, siêu thị Vinmart, siêu thị Lan Chi Mart tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm tới 90% trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh tại Siêu thị.
Với những kết quả đạt được trong năm 2020, để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tập trung tham mưu ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ công chức ngành công thương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng ý thức và văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong mua sắm công cũng như trong tiêu dùng cá nhân.


Bài viết và ảnh: Đinh Thị Thúy – Phòng Quản lý thương mại