Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

10/01/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + ...

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10/01/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Qua đường bưu điện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - ...

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10/01/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + ...

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10/01/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + ...

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

10/01/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Qua đường bưu điện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - ...