Phản hồi kiến nghị yêu cầu

Sở Công Thương giải quyết đơn đề nghị thay đổi vị trí cột điện của gia đình bà Đặng Thị Hân

05/09/2019

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Công Thương nhận được Đơn xin thay đổi vị trí cột điện của Bà Đặng Thị Hân có địa chỉ thường trú tại: Lô đất số 03TT, khu dân cư mới phía Tây đường trục xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.