Quy hoạch ngành công thương

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035

20/06/2019

Ngày 10/4/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035.  

Sở Công Thương công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

20/06/2019

Vừa qua, Sở Công Thương Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 1303/TB-SCT về việc công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có ...