Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

Ngày 9/6/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2023/TT-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 được thực hiện theo phương thức phân giao theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 12/2018/TT-BCT .
Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muôi, trứng gia cầm năm 2023 gồm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất; Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho trương nhân có nhu cầu nhập khẩu.
Về thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Chi tiết, xem tại đây. 


Duy Phương - P.XNK