Thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP: Định hướng, tạo môi trường cho thương mại điện tử phát triển

21/06/2019

Quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, tạo hệ sinh thái thương mại điện tử trong mua bán, giao nhận, thanh toán… là những vấn đề được các doanh nghiệp (DN) quan tâm và đặt ra tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT do ...