Thương mại điện tử

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương

21/06/2019

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, ...

Ninh Bình xếp hạng 20/54 tỉnh thành về Chỉ số Thương mại điện tử 2017

21/06/2019

Nhằm đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã thực hiện khảo sát trên hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm và đưa ra báo cáo về Chỉ số Thương mại ...

Xu hướng tuyển dụng việc làm thời công nghệ tại Ninh Bình

21/06/2019

Với sự phát triển của công nghệ, tuyển dụng việc làm thông qua các website trực tuyến đang trở thành xu thế hiện nay. Đi đầu cho xu hướng này tại Ninh Bình là 2 website thương mại điện tử 

Đẩy mạnh ứng dụng Thương mại điện tử trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản tỉnh Ninh Bình

21/06/2019

Ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản đang trở thành một xu thế kinh doanh tất yếu trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Với lợi thế là có tốc độ nhanh, phạm vi toàn cầu, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT

21/06/2019

Ngày 20/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của ...