Tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 4/2024

Hoạt động thương mại của Việt Nam trong tháng 4/2024 có phần chậm lại so với tháng trước, nhưng vẫn tăng khá mạnh so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 4/2024 đạt khoảng 61,2 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước, nhưng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,94 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 30,26 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2024 có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,8%).
 Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.


    Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,73 tỷ USD, chiếm 1,4%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 108,27 tỷ USD, chiếm 87,5%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,96 tỷ USD, chiếm 8,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 2,68 tỷ USD, chiếm 2,2%.
    Đối với trường xuất, nhập khẩu hàng hóa bốn tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.
    Về phía tỉnh Ninh Bình, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 300,9 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.107,5 triệu USD tăng 10,2% so với cùng kỳ và đạt 34,1% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Xi măng và clanke đạt 193,3 triệu USD; quần áo các loại đạt 100,4 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại đạt 270,7 triệu USD; giày dép khác 316,8 triệu USD; Ô tô và linh kiện ô tô đạt 78,7 triệu USD… 
    Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 04 ước đạt 262,5 triệu USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ, tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 972,7 triệu USD tăng 25,9% so với cùng kỳ và đạt 30,7% kế hoạch năm. Trong đó giá trị các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện ô tô 252,8 triệu USD; phụ liệu giày dép 172,4 triệu USD; linh kiện điện tử 263,7 triệu USD; vải và phụ kiện may mặc 47,3 triệu USD…


Hoàng Hà Phương - XNK