Trần Đức Lăng

TT

Thông tin

1. Tên nghệ nhân

Trần Đức Lăng

2. Năm sinh

1969

3. Nghề được phong tặng

Gỗ mỹ nghệ

4. Năm được phong tặng

2014

4. Địa chỉ thường trú

Xóm 04, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn

5. Điện thoại

0914508169

6. Số năm làm nghề

25 năm

7. Trình độ kỹ năng nghề

Nghệ nhân

8. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Cơ sở Trần Đức Lăng

9. Sản phẩm chính cung cấp ra thị trường

nhà thờ, đình, chùa, nhà gỗ, ...

10. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

Trong nước

11. Các sản phẩm tiêu biểu đã đạt giải các cuộc thi; hoặc được trưng bày trong bảo tàng; di tích LS, VH.

+ Năm 2007: Tác phẩm chạm khắc, dựng dãy hành lang La Hán chùa Bái Đính (dãy bên trái).

+ Năm 2010: Tác phẩm chạm khắc, cất dựng cổng Cố đô Hoa Lư và chùa tại đảo Trường Sa; Tác phẩm chạm khắc, cất dựng nhà Phủ Mẫu chùa Phúc Chỉnh.

+ Năm 2011: Tác phẩm chạm khắc cất dựng chùa Hang (Thái Nguyên); Tác phẩm tu bổ đền Nen – di tích lịch sử văn hóa tại Hà Tĩnh.

+ Năm 2012: Tác phẩm chạm khắc, cất dựng cổng Tràng An thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An.

12. Thành tích trong việc giữ gìn, phát triển nghề; Tham gia đào tạo nghề, truyền nghề.

Là thợ giỏi tiêu biểu của xóm, có kỹ năng nghề nghiệp, khéo léo, điêu luyện, tự sáng tác, hoàn thiện được nhiều tác phẩm có giá trị cao, có thành tích cao trong việc giữ gìn, phát triển tinh hoa nghệ thuật chạm khắc cổ, kim. Đã có rất nhiều tác phẩm chạm khắc, cất dựng tại các chùa, tu bổ các khu di tích lịch sử như:

+ Tích cực hoạt động nghề nghiệp, đã tham gia truyền nghề, dạy nghề cho 65 lao động trong và ngoài địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.