Xúc tiến thương mại

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

10/01/2024

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + Nộp trực ...