Điện

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

11/06/2021

Trình tự thực hiện Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Bước ...

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

11/05/2021

Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện + Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn. Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá ...

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

11/05/2021

Trình tự thực hiện - Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ...

Cấp lại thẻ an toàn điện

11/05/2021

Trình tự thực hiện - Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ...

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

11/05/2021

Trình tự thực hiện - Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ...