Kinh doanh khí


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

26/01/2019

Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân. - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ...

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

26/01/2019

Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân. - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

26/01/2019

Trình tự thực hiện: - Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm ...

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

26/01/2019

Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân. - Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ...