Khoa học công nghệ

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

26/01/2019

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 03 đường Đinh Tất Miễn, Phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, ...