Giám định thương mại

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

26/01/2019

a) Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 03 đường Đinh Tất Miễn, Phố 10, phường Đông Thành, ...

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

26/01/2019

a) Trình tự thực hiện: Trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” ...