Công nghiệp địa phương

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

20/06/2019

Trình tự thực hiện:  - Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình (là cơ quan thường trực của Hội đồng xét bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh ...