Công nghiệp địa phương

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

20/06/2021

Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh + Nộp qua đường bưu điện   Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Trình tự thực ...