Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Kim Sơn

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Quyết định số 47/QĐ-SCT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Công thương, trong thời gian từ ngày 26/5/2020 đến ngày 02/6/2020 Đoàn Thanh tra của Sở Công thương đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Kim Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Ngày 09/6/2020, tại trụ sở Điện lực Kim Sơn, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra số 624/KL-SCT ngày 08/6/2020 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình. Kết luận đã khái quát một số nội dung kết quả thanh tra cụ thể như sau:
Điện lực Kim Sơn quản lý, kinh doanh bán điện trên địa bàn rộng gồm 02 thị trấn và 23 xã với hơn 55 ngàn khách hàng, trong thời gian qua đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung mà Đoàn thanh tra kiểm tra trong đó nổi bật có các nội dung như: Triển khai thành công việc đăng ký và ký kết hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử; Lưới điện hạ áp được đầu tư nâng cấp kịp thời giúp Điện lực phục vụ tốt các nhu cầu về điện của người dân nhất là trong mùa nắng nóng; Công tác an toàn điện và chăm sóc khách hàng luôn được Điện lực quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được Điện lực Kim Sơn vẫn còn một số tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra tại Kết luận thanh tra thanh tra, như: Còn trường hợp áp giá chưa đúng với thực tế sử dụng điện của khách hàng; thực hiện thông báo cắt điện tới khách hàng sử dụng điện chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Đ/c Trần Duy Tuấn - PGĐ Sở Công Thương, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra.

Điện lực là một lĩnh vực đặc thù, có liên quan mật thiết đến mọi hoạt động trong xã hội như sản xuất, kinh doanh hay sinh hoạt của nhân dân. Do đó để đáp ứng khách hàng sử dụng điện được cung cấp điện với chất lượng tốt nhất, Sở Công Thương đã đưa ra các kiến nghị đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình và Điện lực Kim Sơn, cụ thể:
- Đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Điện lực Kim Sơn nói riêng và các đơn vị điện lực trực thuộc về việc thực hiện quy trình cấp điện mới, đặc biệt là việc triển khai quy trình ký hợp đồng mua bán điện điện tử; việc thực hiện quy định về giá bán điện; việc ngừng giảm mức cung cấp điện, chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng và công tác chăm sóc khách hàng.
- Đối với Điện lực Kim Sơn: 
Tổ chức kiểm tra, rà soát và cập nhật tên khách hàng sử dụng điện phù hợp với mục đích sử dụng điện, áp lại giá đúng theo thực tế sử dụng điện cho các trường hợp khách hàng mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt để kịp thời điều chỉnh và áp lại giá bán điện theo đúng quy định.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương.
Tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch xây dựng mới, cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn lưới điện.
Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Lãnh đạo Sở Công Thương, Đoàn thanh tra đã lập biên bản yêu cầu Điện lực Kim Sơn khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động Điện lực theo kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 30/6/2020./. 

Chi tiết kết luận số 624/KL-SCT xem tại đây.
                                                                                                                                  Tin và ảnh: Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở.